Äänianalyysipraktikum

Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2008. Tarkemmat tiedot kerrotaan kurssikuvauksessa.

Oheismateriaalia


[Tiekoneavusteinen musiikintutkimus] [Music Research Laboratory] [Musiikkitiede] [Yliopisto]