Jousisoittimen äänen arviointi spektrianalyysin avulla

Helsingin yliopisto, Musiikkitiede

Toinen, korjattu versio 15.9.2006
Ensimmäinen versio 22.10.2001

Pekka Mikael Laine
viulunrakentaja
Sipoo
Kai Lassfolk
tutkija
Helsingin yliopisto

Esipuhe

Tämä artikkeli käsittelee jousisoittimien äänen laadullisia tekijöitä. Artikkeli pohjautuu tutkimukseen, jonka keskeisenä menetelmänä on tietokoneella suoritettu Fourier-analyysi. Tutkimuksella on sekä tieteellisiä että tuotekehityksellisiä lähtökohtia. Tavoitteena on ollut kehittää soitinäänen analyysin teknisiä apuvälineitä sekä kartoittaa ja löytää objektiivisia äänen laadun arviointikriteerejä.

Artikkeli on suunnattu muun muassa soitinrakentajille, muusikoille, äänittäjille, tutkijoille ja opiskelijoille. Teksti on tarkoitettu oppimateriaaliksi joko itsenäisenä tai osana spektrianalyysimenetelmiä käsittelevää kurssia. Artikkelin valmistamisessa ovat keskeisesti avustaneet Max Savikangas äänimateriaalin tuottamisessa ja arvioinnissa sekä Jaska Uimonen analyysiohjelmien kirjoittamisessa. Kiitämme Jyri Pakarista artikkelin ensimmäistä versiota koskevista kommenteista ja korjausehdotuksista.

Sisällys

1 Johdanto

2 Spektrianalyysi

2.1 Musiikkisignaali

2.2 Fourier-muunnos

2.3 Fourier-analyysin graafiset kuvaajat

2.4 Fourier-analyysin kehitelmiä ja muita analyysimenetelmiä

3 Välineistö

3.1 Mikrofonit

3.2 Muut tallennusvälineet

3.3 Mittausohjelmat

4 Äänimateriaalin kerääminen ja hallinnointi

4.1 Välineistön valinta

4.2 Akustiikka ja äänimateriaali

4.3 Mikrofonien sijoittelu

4.4 Dokumentointi ja materiaalin organisointi

5 Kuvaajien tulkinta

5.1 Soittimen arviointi

5.2 Fourier-analyysikuvaajien ominaisuudet

5.3 Soitinäänten spektrianalyysitutkimuksia

5.4 Kuulopsykologiset tekijät

5.5 Tulkintaesimerkkejä

5.6 Kuuntelutesti

6 Esimerkki mittausprojektista

6.1 Hyvän äänen kriteerit

6.2 Soittimet

6.3 Tallennusvälineet

6.4 Kuvaajat

6.5 Musiikkinäytteet

6.6 Johtopäätökset

7 Yhteenveto

Lähdeluettelo

Ohjelmat


Copyright © 2001, 2006 Pekka Mikael Laine & Kai Lassfolk. Drawing: Copyright © 2001 Janne Laine & Pekka Mikael Laine. All Rights Reserved.