[lähteet] [edellinen luku] [sisällysluettelo]

7 Yhteenveto

Spektrianalyysikuvaajat tarjoavat tehokkaan apuvälineen soitinäänen rakenteen tutkimiseen. Kuvaajien tulkinta vaatii kuitenkin, paitsi akustiikan tuntemusta, ennen kaikkea käytännön työskentelyn tuomaa kokemusta - ts. harjaantunutta "silmää". Tällainen taito voidaan kuitenkin saavuttaa nopeastikin järjestelmällisellä harjoittelulla. Spektrogrammikuvaajien tulkinta auttaa myös jäsentämään kuulokuvaa. Muusikolle spektrogrammit voivat tarjota apuvälineen myös äänenmuodostuksen analysointiin.

Tämän artikkelin yhteydessä on arvioitu soittimien vapaita kieliä ja niiden alukkeita. Mikään ei estä laajentamasta arviointia koskemaan soittimen muidenkin äänten sointia. Selvät sointivirheet jollakin sävelkorkeudella ovat kiinnostava kohde graafiselle kuvaukselle, samoin esimerkiksi kaikkein korkeimmat äänet, joita soittimella soitetaan.

Yhtenä vaikeutena äänen arvioinnissa on erotella ja tulkita ääninäytteeseen sisältyvää suurta tietomäärää. Kuvaajien tarkastelu ääninäytteitä kuunneltaessa opettaa kiinnittämään huomiota tiettyihin erillisiin äänen ominaisuuksiin. Äänen rakenteen kuuleminen on erityistaito, jota voi opiskella ja parantaa harjoittelemalla.

Yksi tämän tutkimuksen päämääristä on ollut tiedon välittämisen lisäksi edesauttaa korkealuokkaisten mittausvälineiden saamista myös muiden kuin ammattitutkijoiden käyttöön. Siksi kaikki tämän artikkelin spektrianalyysikuvaajat on tuotettu ilmaisilla ohjelmilla. Tätä tutkimusta varten kirjoitetut ohjelmat ovat ladattavissa ja levitettävissä edelleen Gnu General Public Licensen ehtojen puitteissa. Ohjelmat on kirjoitettu Gnu Octave-ohjelmalle ja Linux-käyttöjärjestelmälle, jotka molemmat ovat ilmaisia.

Ohjelmistojen ilmaisuus poistaa kuitenkin vain osan välinekustannuksista. Mittausten teko on kuitenkin mahdollista melko vaatimattomallakin äänitys- ja tietokonelaitteistolla. Mittausmenetelmät ovat näin ollen esimerkiksi soitinrakentajien, muusikoiden tai opiskelijoiden ulottuvilla.


[lähteet] [edellinen luku] [sisällysluettelo]

Copyright © 2001, 2006 Pekka Mikael Laine & Kai Lassfolk. All Rights Reserved.